Φρεάτιο μεγάλου μεγέθους

(59-46-31) 

90510

Φρεάτιο μεσαίου μεγέθους

(47-34-31) 

90515

Φρεάτιο στρογγυλό

(29-29-25)

90500