Σταλλάκτες Rainjet .....

Σχεδιασμένοι να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σταλλακτηφόρου άρδευσης και της μικρο-άρδευσης.

Για πότισμα ακριβές και σταθερό σε κάθε περίπτωση:

...στο μπαλκόνι

...στο παρτέρι

...στον κήπο

...στο κτήμα

...σε ταρατσόκηπους

 

Σταλλάκτης τέλους γραμμής 0-6 lt/h

Ρυθμιζόμενοι για άρδευση ακριβείας

91209(10 τεμ)

91211(20 τεμ)

Σταλλάκτης τέλους γραμμής 0-10 lt/h

Ρυθμιζόμενοι για άρδευση ακριβείας

91214(10 τεμ)

Αυτορυθμιζόμενος σταλλάκτης 4lt/h

91222(10 τεμ)

 

 

Ρυθμιζόμενο Shrubbler 0-40lt/h

91232(10 τεμ)

  

Ρυθμιζόμενο λογχωτό Shrubbler 0-40lt/h

91228(10 τεμ)

Σταλλάκτης εντός γραμμής 0-6 lt/h

Ρυθμιζόμενοι για άρδευση ακριβείας

 

91217(10 τεμ)

Σταλλάκτης εντός γραμμής 0-10 lt/h

Ρυθμιζόμενοι για άρδευση ακριβείας

91218(10 τεμ)

Ρυθμιζόμενος σταλλάκτης 0-40lt/h

91225(10 τεμ)

Ρυθμιζόμενος λογχωτός σταλλάκτης 0-40lt/h

91227(10 τεμ)

Λογχωτός μικροεκτοξευτής 360°

91229(10 τεμ)